Puheterapeutti.fi
JäsensivutKoulutukset - Syksy

ICF-koulutus
syksy 2017
Lue lisää...

Koulutus yksityisellä sektorilla työskenteleville terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille
syksy 2017 Jyväskylä, Tampere, Turku ja Oulu, ilmoittautuminen 15.8.2017/31.8.2017
Lue lisää...

Manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen, suun- ja purennanalueen kuntoutusta
syksy 2017 ja kevät 2018 Tampere
Lue lisää...

Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
1.9.2017 Oulu, ilmoittautuminen 1.8.2017
Lue lisää...

Yrittäjien liittyminen kansalliseen Potilastiedon arkistoon (Kanta)
6.9.2017 Helsinki
Lue lisää...

Buteyko-menetelmä koulutus
7.-10.9.2017 Järvenpää, ilmoittautuminen 20.7.2017
Lue lisää...

Puheterapeutti, ovatko viittomat hukassa?
7.9.2017, 14.9.2017, 21.9.2017 ja 28.9.2017 Tampere, ilmoittautuminen 30.8.2017
Lue lisää...

Väreillä puhumaan ja lukemaan
8.9.2017 Vantaa
Lue lisää...

Neuropsykiatria NYT - Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen
14.9.-15.9.2017 Helsinki, ilmoittautuminen 12.4.-31.8.2017
Lue lisää...

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -koulutus
14.-15.9.2017 Helsinki, ilmoittautuminen 31.8.2017
Lue lisää...

Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen koulutuskokonaisuus
14.9.2017 alkaen Tampere
Lue lisää...

Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue
30.9.2017 Turku, ilmoittautuminen 15.9.2017
Lue lisää...

Ensimmäinen autismikuntoutukseen ja ABA-pohjaisiin menetelmiin keskittyvä ABA-seminaari Suomessa
5.-6.10.2017 Tampere, ennakkoilmoittautuminen 30.6.2017 ja ilmoittautuminen 15.9.2017
Lue lisää...

Kasvojen, kurkunpään ja suunpohjan hoito-otteet
6.-7.10.2017 Helsinki, ilmoittautuminen 6.9.2017
Lue lisää...

Väreillä puhumaan ja lukemaan
10.10.2017 Oulu
Lue lisää...

Sukellus viittomien maailmaan
10.10.2017, 12.10.2017, 17.10.2017 ja 19.10.2017 Oulu, ilmoittautuminen 29.9.2017
Lue lisää...

Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
13.10.2017 Tampere, ilmoittautuminen 11.9.2017
Lue lisää...

SUULLA SUUKOTELLAAN JA . . . Lapsen suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
25.10.2017 Turku, ilmoittautuminen 18.9.2017
Lue lisää...

Lapsen änkytys – miten arvioida kuntoutustarve ja miten kuntouttaa?
30.10.2017 Kuopio, ilmoittautuminen 16.10.2017
Lue lisää...

Etenevät kielihäiriöt: diagnostiikkaa ja kuntoutuskokemuksia
3.11.2017 Helsinki, ilmoittautuminen 29.9.2017
Lue lisää...