Puheterapeutti.fi
JäsensivutKoulutukset - Kevät

Suomen NDT-yhdistys
Koulutuksia 2018
Lue lisää...

Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen koulutuskokonaisuus
Kevät-syksy 2018 Oulu
Lue lisää...

Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen terapiasta
20.4.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 16.3.2018
Lue lisää...

Ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät nielemisen ja ravitsemuksen haasteet
20.4.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 6.4.2018
Lue lisää...

ICF -Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen koulutus
8.-9.5.2018 Jyväskylä, ilmoittautuminen 23.4.2018
Lue lisää...

Läheisen ohjaus terapiatyössä webinaari
14.5.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 30.4.2018
Lue lisää...

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla - workshop
16.5.2018 Kuopio, ilmoittautuminen 30.4.2018
Lue lisää...

Puheterapeuttipäivät 2018
17.-18.5.2018 Jyväskylä, ilmoittautuminen 31.3.2018
Lue lisää...

Lasten sosiaalisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteet- tunnistaminen ja kuntoutus
25.5.2018 Oulu
Lue lisää...

Resilienssi ja kehollisuus itsesäätelyn tukena kuntoutuksessa
25.5.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 10.5.2018
Lue lisää...

Supported Conversation for Adults with Aphasia -koulutus (SCA™)
13.-15.6.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 31.3.2018
Lue lisää...

29th Congress of Union of The European Phoniatricians
13.-16.6.2018 Helsinki, ilmoittautuminen on alkanut
Lue lisää...

Vuorovaikutuksen arviointimenetelmä Care Index
6.-9.8.2018 ja 8.-9.11.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 31.3.2018
Lue lisää...

Lasten puhemotoristen häiriöiden erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
9.-10.8.2018 Helsinki, ilmoittautuminen 15.6.2018
Lue lisää...

PECS 2 Advanced Training Workshop
13.-14.9.2018 Seinäjoki, ilmoittautuminen 13.7.2018
Lue lisää...