Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapia Hyvät puheterapiakäytännöt Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus

Sisältö

1. Esipuhe    . . . 3

2. Suosituksen laatinut työryhmä   . . . 4

3. Aiheen rajaus   . . . 5

4. Kielellinen erityisvaikeus   . . . 5

    4.1 Diagnostiset kriteerit   . . . 5

    4.2 Varhainen tunnistaminen   . . . 6

5. Näyttöön perustuva puheterapia   . . . 7

6. Menetelmät   . . . 8

    6.1 Tiedonhaku ja aineiston käsittely   . . . 8

    6.2 Tutkimusten laadun arviointi   . . . 10

7. Suositukset   . . . 12

    7.1 Varhaisvaiheen kuntoutus   . . . 12

    7.2 Puheen ymmärtämisen kuntoutus   . . . 14

    7.3 Kuulotiedon prosessoinnin kuntoutus   . . . 16

    7.4 Fonologian kuntoutus   . . . 17

    7.5 Sanavaraston kuntoutus   . . . 20

    7.6 Kieliopillisten rakenteiden kuntoutus   . . . 21

    7.7 Pragmaattisten taitojen kuntoutus   . . . 23

    7.8 Kerrontataitojen kuntoutus   . . . 25

    7.9. Fonologisen tietoisuuden kuntoutus   . . . 26

   7.10 Sananlöytämisvaikeuden kuntoutus   . . . 28

   7.11 Puheen dyspraksian kuntoutus   . . . 29

8. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (AAC-keinot)   . . . 32

9. Lopuksi   . . . 33

10. Lähteet   . . . 34

LIITE Tutkimusyhteenvedot

Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus – Hyvät puheterapiakäytännöt
Miettinen, L., Heikkinen, E., Juhala, S., Suvanto, A., Vikkula, L. & Vuorio, E.
ISBN 978-951-9441-20-7
Suomen Puheterapeuttiliitto ry, 2016