Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapia Hyvät puheterapiakäytännöt

Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus

Viereisen linkin takaa löytyy Suomen Puheterapeuttiliiton työryhmän laatima suositus kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksesta. Suositusta voi soveltaa myös muiden kielellisten vaikeuksien kuntoutukseen.  
 
Suositustekstissä on linkit tutkimusyhteenvetoihin ja Käypä hoito -suosituksen näytönastekatsauksiin. Niiden toimivuus on testattu Windows 7- ja iOS 9-käyttöjärjestelmillä.

Tutkimusyhteenvetoja voi etsiä myös ensimmäisen kirjoittajan mukaan aakkostettuna. Sivupalkissa on linkki suosituksen ja tutkimusyhteenvetojen printtiversioihin.