Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapeutiksi? Sinustako puheterapeutti? Puheterapeuttina työelämässä

Puheterapeuttina työelämässä

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja tulee säilymäänkin hyvänä, vaikka alueellisia eroja työtilanteessa onkin. Työpaikoissa riittää valinnanvaraa: kunnat, valtio, yksityissektori tai ammatinharjoittaminen.

Työikäisiä laillistettuja puheterapeutteja on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) rekisterissä 1842 (31.12.2016). Vaikka kaikki eivät toisiaan tunnekaan, vallitsee puheterapeuttien välillä erittäin tiivis kollegiaalisuus. Kollegan auttaminen ja neuvominen kuuluu ehdottomasti ammattikuvaan.

Puheterapeuttiliiton palkkatutkimuksen mukaan puheterapeutin keskimääräinen kokonaisansio kuntasektorilla syksyllä 2017 oli 3422 euroa kuukaudessa. Puheterapeuttiliiton suositus vähimmäisperuspalkaksi eli alin mahdollinen puheterapeutin tehtäväkohtainen palkka kuntasektorilla 1.1.2018 lähtien on 3650 euroa. 

Puheterapeutit ovat järjestäytyneet 98 prosenttisesti Suomen Puheterapeuttiliittoon. Puheterapeuttiliitto on keskusjärjestö AKAVAn jäsenjärjestö. Puheterapeuttiliiton omistama Puheterapeuttien Kustannus Oy järjestää alan täydennyskoulutusta ja julkaisee ammatillisia julkaisuja.