Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapeutiksi? Sinustako puheterapeutti? Mistä puheterapeutteja valmistuu?

Mistä puheterapeutteja valmistuu?

Tulevat puheterapeutit opiskelevat yliopistossa ja valmistuvat filosofian maistereiksi pääaineenaan logopedia. Suomessa logopediaa voi opiskella pääaineena viidessä eri yliopistossa: Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Åbo Akademissa. Vuosittain opintonsa aloittaa yhteensä noin 80 opiskelijaa.

Tutkinto, jonka tulevat puheterapeutit suorittavat, on laajuudeltaan 300 opintopistettä, ja sen suorittamiseen kuluu aikaa noin 5-6 vuotta. Opintoihin kuuluu logopedian lisäksi psykologian, lääketieteen, yleisen kielitieteen ja fonetiikan sekä suomen ja ruotsin kielen opintoja. Tutkintoon kuuluu myös käytännön harjoittelua opintojen alkuvaiheista lähtien. Laillistettuna puheterapeuttina voi työskennellä vasta Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) hyväksynnän jälkeen.

Lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muun muassa pääsykoevaatimuksista saat yliopistoista.

Puheterapeuttikoulutus käynnistyi Suomessa 1960-luvulla. Vaikka puheterapian tarpeisiin on tuotettu paljon materiaalia, joutuu jokainen puheterapeutti kehittämään myös itse terapiassa tarvitsemaansa materiaalia. Alan tutkimus on nuorta ja vireää, ja jokainen pro gradu -työkin tuottaa alalle tarpeellista uutta tietoa.