Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapeutiksi? Sinustako puheterapeutti?

Sinustako puheterapeutti?

Kiinnostaako sinua työ, joka liittyy kieleen ja vuorovaikutukseen? Et pelkää haasteita eikä vastuun ottaminen tunnu vieraalta? Oletko valmis kohtaamaan erilaisia ihmisiä päivittäin? Mikäli vastasit kysymyksiin myöntävästi, sinusta voisi tulla mainio puheterapeutti!

Puheterapeuttina toimisit laajalla puheterapiakentällä ja voisit itse vaikuttaa työnkuvaasi eli siihen, millaisiin häiriöalueisiin ja asiakaskuntaan keskittyisit. Valinnan varaa riittää, sillä niin vastasyntyneet kuin ikääntyneet tarvitsevat puheterapeuttien apua.

Useimmat puheterapeutit työskentelevät kuntien terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Puheterapeutteja toimii myös päiväkodeissa, perheneuvoloissa, erityiskouluissa ja kuntoutuslaitoksissa sekä kehitysvammahuollon eri toimipisteissä. Puheterapeutti voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana.

Puheterapeutin on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn, sillä useimmilla paikkakunnilla puheterapeutti on ainoa alansa asiantuntija. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puheterapeutin on usein itse päätettävä aikataulustaan, asiakkaistaan sekä valittava kullekin asiakkaalle sopivat terapiamenetelmät.

Käytännössä puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeuttina olisit mukana poistamassa, lieventämässä tai ehkäisemässä kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen haasteita. Työssä tarvitaan luovuutta ja ihmistuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Normaali kuulo, näkö ja puhe ovat edellytyksiä puheterapeuttina toimimiselle.