Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapeutiksi? Opiskelijajäseneksi Jäsenedut

Puheterapeuttiliiton edut opiskelijoille

Opiskelijan jäsenmaksuun sisältyy erilaisia jäsenetuja ja palveluja. Opiskelijajäsenenä saat muun muassa

 • Puheterapeutti-lehden neljä kertaa vuodessa kotiisi
 • oikeuden hakea opiskelijastipendiä pro gradu -työtä varten
 • osallistua liiton paikallistoimintaa, joka koostuu koulutus- ja vapaa-ajan toiminnasta
 • opiskelijajäsenen tietopaketin

 Valmistumisen lähestyessä hyötyä on varmasti opiskelijajäsenille kuuluvasta

 • palvelussuhteen ehtoihin liittyvästä neuvonnasta
 • ammatinharjoittamiseen liittyvästä neuvonnasta 
 • mahdollisuudesta liittyä työssä olevana opiskelijajäsenenä  Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan 
 • vakuutuksesta: ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus palvelussuhteen ehtoihin ja ammattiin liittyvissä asioissa (työttömyyskassaan kuuluvat opiskelijajäsenet), 
 • alennuksia vapaaehtoisista vakuutuksista, kuten ryhmähenki-, ryhmätapaturma- ja jatkuva matkavakuutus, laaja kotivakuutus, autolle järjestökasko ja yksilöllinen eläkevakuutus.

Rahansäästöä opiskelijajäsenelle tuovat

 • Puheterapeuttien Kustannuksen julkaisut jäsenhintaan
 • Suomen Matkatoimiston AKAVA -alennukset 
 • muut AKAVA -etuudet
 • A-Lomat ry:n lomatuet ja muut edut

Talterapeutförbundets förmåner för studerande

I studerandenas medlemsavgift ingår olika medlemsförmåner och service. Som studerandemedlem får du bland annat

 • Puheterapeutti -tidningen fyra gånger om året hem till dig
 • rättigheten att söka stipendium för pro gradu -arbetet
 • ta del av förbundets lokalverksamhet, som består av utbildnings- och fritidsverksamhet
 • informationspaketet för studerandemedlemmar

När studierna är på slutrakan har studerandemedlemmarna nytta av

 • rådgivning angående tjänsteförhållandets villkor
 • rådgivning angående yrkesutövning
 • möjligheten att som yrkesverksam studerandemedlem ansluta sig till Specialutbildades arbetslöshetskassan
 • försäkring: yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring för ärenden som berör tjänsteförhållandets villkor och yrket
 • rabatter på frivillig försäkring, såsom grupplivförsäkring gruppolycksfallsförsäkring och kontinuerlig reseförsäkring, omfattande hemförsäkring, organisationskasko för bilen samt individuell pensionsförsäkring

Studerandemedlemmar har finansiellt nytta av att få

 • Publikationer som ges ut av Puheterapeuttien Kustannus till medlemspris
 • Finlands Resebyrås AKAVA-rabatter
 • andra AKAVA-förmåner
 • A-Lomat ry:s semesterunderstöd och andra förmåner