Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Puheterapeutiksi? Opiskelijajäseneksi

Opiskelijajäseneksi

Puheterapeuttiliiton opiskelijajäseneksi voi hakea logopedian pääaineopiskelija. Liiton kokonaisjäsenmäärästä noin viidennes on opiskelijajäseniä.

Opiskelijajäsenellä on mahdollisuus seurata alan kehitystä muun muassa Puheterapeutti-lehden kautta tai osallistumalla liiton toimintaan.

Jo opiskeluaikana on hyvä kuulua liittoon, sillä näin saat monia jäsenetuja ja olet jo verkostoitunut, kun aloitat työurasi.

Studerandemedlem

Studerande som studerar logopedi som huvudämne kan ansluta sig som medlemmar i Talterapeutförbundet. Ungefär en femtedel av förbundets medlemmar är studerandemedlemmar.

Studerandemedlemmarna har möjlighet att följa med branschens utveckling bland annat via Puhteterapeutti -tidningen eller genom att delta i förbundets verksamhet.

Det är värt att höra till förbundet redan under studierna, eftersom du då får en hel del medlemsförmåner och du dessutom redan har bildat ett nätverk när du inleder din yrkeskarriär.