Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Liitto Paikallistoiminta

Paikallistoiminta

Puheterapeuttiliiton jäsenet kuuluvat jäseninä 17 alueelliseen paikallisyhdistykseen, joita kutsutaan paikallisosastoiksi. Paikallisosasto määräytyy työpaikan sijaintikunnan mukaan. Ammatinharjoittajapuheterapeutit, jotka pitävät vastaanottoa kotiosoitteessaan, kuuluvat kotiosoitteensa mukaiseen paikallisosastoon.

Paikallisosaston toimintaa ohjaa ja toteuttaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-6 jäsentä. Paikallisosastot järjestävät alueellaan koulutusta ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä huolehtivat tiedotustoiminnasta jäsenten ja liiton välillä.

Lokalverksamhet

Talterapeutförbundets medlemmar hör till 17 regionala lokalföreningar som kallas för lokalavdelningar. Vilken lokalavdelning medlemmen hör till avgörs av orten där arbetsplatsen är belägen.  För de yrkesutövare som håller talterapimottagning på sin hemadress, avgör hemadressen lokalavdelning.

Verksamheten i lokalavdelningen leds och verkställs av en styrelse. Styrelsen består av ordförande och 2-6 medlemmar. Lokalavdelningarna ordnar utbildning och fritidsevenemang på sina orter. Dessutom ansvarar de för informationsverksamheten mellan förbundet och medlemmarna.