Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Liitto Julkilausumat Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Ihmisyyteen ei tarvita puhetta

Dysfagiatiedote Kun syödessä yskittää …

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n kannanotto: Puheterapia – liian vähän liian harvoin ei ole vaikuttavaa kuntoutusta

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n suositus: Puheterapia perustason sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Lausunto koskien Kuntoutuksen uudistamiskomitean asettamispäätöstä (STM
033:00/2016) ja siihen liittyvää muistiota (STM 1.9.2016)

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n kannanotto tuettuun kirjoittamiseen eli fasilitoituun kommunikointiin

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n ja logopedian oppiaineen (Helsinki,Tampere, Oulu, Åbo)
edustajien lausunto Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -suosituksesta

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä