Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Liitto Julkilausumat Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

 Aluehallintovirasto antoi huomautuksen puheterapian aliresursoinnista 

Lasten kommunikoinnin kuntoutus vaarassa

Suomen Puheterapeuttiliiton hallituksen ja ammattieettisen lautakunnan kannanotto etäpuheterapiaan

 Laatu ja vaikuttavuus kulkevat käsi kädessä

Ihmisyyteen ei tarvita puhetta

Dysfagiatiedote Kun syödessä yskittää …

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n kannanotto: Puheterapia – liian vähän liian harvoin ei ole vaikuttavaa kuntoutusta

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n suositus: Puheterapia perustason sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Lausunto koskien Kuntoutuksen uudistamiskomitean asettamispäätöstä (STM
033:00/2016) ja siihen liittyvää muistiota (STM 1.9.2016)

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n kannanotto tuettuun kirjoittamiseen eli fasilitoituun kommunikointiin

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n ja logopedian oppiaineen (Helsinki,Tampere, Oulu, Åbo)
edustajien lausunto Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -suosituksesta

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä