Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Liitto Julkilausumat

Kannanotot ja lausunnot

Puheterapeuttiliitto laatii lausuntoja ja kannanottoja puheterapiaan liittyen ja pyrkii tiedottamaan myös mediaa niistä. Yhteiskunnallista keskustelua seurataan ja siihen osallistutaan tarpeen mukaan.