Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Liitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto on puheterapeuttien edunvalvonnasta vastaava ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1966. Puheterapeuttiliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

SUOMEN PUHETERAPEUTTILIITTO:

  • valvoo puheterapeuttien ammatillisia ja taloudellisia etuja
  • toimii asiantuntijana puheterapeuttien ammatillisissa asioissa 
  • laatii suosituksia ja kannanottoja
  • kehittää ja valvoo perus-, erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutusta
  • on mukana kansainvälisessä toiminnassa puheterapeuttien kansainvälisen yhteistyöjärjestön (CPLOL) kautta
  • tarjoaa eri sektoreilla työskenteleville puheterapeuteille kollegiaalisen tukiverkoston ja foorumin ammattitaidon ja osaamisen jakamiselle sekä kehittämiselle esimerkiksi paikallisosasto- ja valiokuntatoiminnan kautta
  • valvoo puheterapeuttien ammattitoiminnan eettisyyttä
  • suunnittelee ja kehittää täydennyskoulutusta ja ammatillista materiaalia omistamansa Puheterapeuttien Kustannus Oy:n avulla
  • organisoi puheterapeuttien toimintaa koskevaa julkista ja sisäistä tiedottamista.

Puheterapeuttiliiton jäsenet pähkinänkuoressa

   

2017 (29.12.)

jäsenet yhteensä

 

 

1636

opiskelijat

   

  235

kuntien palveluksessa

   

  582

yksityissektorilla

   

  278

valtion palveluksessa

   

   14

ammatinharjoittajina

   

  442

Liiton jäsenistä 99 % on naisia ja miehiä 1 %.

Työllisyystilanne on hyvä. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien puheterapeuttien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Puheterapeuttien valtakunnallisen jakautumisen suhteen on olemassa huomattavia alueellisia eroja, ja etenkin pienillä paikkakunnilla ei ole välttämättä lainkaan saatavana puheterapiapalveluja.