Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Koulutusta Puheterapeuttipäivät

Puheterapeuttipäivät

Vuoden 2018 Puheterapeuttipäivät on 17.-18.5.2018 Jyväskylässä, Jyväskylän Paviljongissa.

Aiheena on Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana.

Laadukas arviointi on puheterapeutin työn tärkeä perusta, sillä se on osa edistymisen seurantaa ja tarkoituksenmukaisten kuntoutusmenetelmien valintaa. Koulutuksessa arviointia lähestytään monista eri näkökulmista, joita ovat muun muassa standardoitujen testien käyttäminen, laadullinen arviointi, toimintakyky sekä perhekeskeisyys. 

Ilmoittaudu mukaan!