Puheterapeutti.fi
Jäsensivut

Jäsenyys

Jäsenyys

Puheterapeuttiliiton jäsenyyttä voi hakea Suomessa laillistettu puheterapeutti tai puheterapeutiksi opiskeleva henkilö.

Puheterapia-alasta kiinnostuneet henkilöt voivat liittyä Puheterapeuttiliiton kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenet saavat Puheterapeutti-lehden sekä Puheterapeuttien Kustannus Oy:n koulutukset ja tuotteet jäsenetuhintaan.

Jäsenmaksut:

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 1,25 % ansiotulosta.

Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa.

Eläkeläisjäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Mikäli eläkeläisjäsen haluaa painetun Puheterapeutti-lehden, jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa.

Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.

Yhteisökannatusjäsenmaksu on 500 euroa vuodessa.

Medlemskap

Medlemskap i Talterapeutförbundet kan sökas av legitimerade talterapeuter och talterapeutstuderanden.

Personer som är intresserade av talterapiverksamhet kan ansluta sig till Talterapeutförbundet som understödande medlemmar. Understödande medlemmar får Puheterapeutti-tidningen samt Puheterapeuttien Kustannus Oy:s utbildningar och produkter till medlemspris.

Medlemsavgifter:

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 1,25 % av förvärvsinkomsten.

För studerandemedlemmar är avgiften 36 euro per år.

Pensionärsmedlemmar är befriade från medlemsavgiften. Ifall en pensionärsmedlem vill ha den tryckta Puheterapeutti-tidningen är medlemsavgiften 40 euro per år.

Avgiften för understödande medlemmar är 100 euro per år.

Avgiften för understödande samfund som medlemmar är 500 euro per år.