Puheterapeutti.fi
JäsensivutPuheterapeuttien edunvalvoja 

Suomen Puheterapeuttiliitto ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö, joka ajaa ammatillisia, koulutuksellisia ja palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja.

Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puhete-rapiapalveluista saa lisätietoa omasta terveyskeskuksesta.

Talterapeuternas intressebevakare

Finlands Talterapeutförbund rf är en riksomfattande fackorganisation för talterapeuter och talterapeutstuderande. Förbundet jobbar med förmåner som berör yrkes-, utbildnings- och tjänstevillkor. 

En talterapeut är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som till utbildning är filosofie magister från utbildningsprogrammet i logopedi och har blivit legitimerad av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. 

Talterapi är medicinsk rehabilitering, som hör till både primärhälsovården och specialsjukvården. Mera information om talterapiservice fås från hälsovårdscentralen.